badania psychologiczne kierowców konin

BADANIA PSYCHOLOGICZNE – ZAKRES

W Pracowni  wykonywane są badania psychologiczne:

 • kandydatów na kierowców oraz kierowców wszystkich kategorii prawa jazdy
 • kierowców prowadzących pojazd w ramach czynności służbowych, np. przedstawiciel handlowych, kurier,
 • kandydatów na instruktorów oraz instruktorów nauki jazdy;
 • kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów nauki jazdy;
 • kandydatów na kierowców oraz kierowców pojazdów uprzywilejowanych (Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, Pogotowia Technicznego, Pogotowia Energetycznego )
  • kierowców skierowanych przez Policję z powodu:kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, lub po spożyciu środka działającego podobnie do alkoholu, przekroczenia liczby 24 punktów karnych
  • kierowców będących sprawcami wypadku drogowego, w którym był zabity lub ranny
 • operatorów wszelkiego rodzaju maszyn (np. koparek, dźwigów, żurawi , wózków widłowych, suwnic oraz innych maszyn);
 • osób pracujących na wysokości;
 • osób skierowanych na badania przez lekarza, który w wyniku badania lekarskiego stwierdził konieczność przeprowadzenia badania psychologicznego