okresowe badania psychologiczne kierowców konin

PRZEBIEG BADANIA 

Każde badanie składa się z dwóch części:

W  pierwszej części wykonywane są testy:

 • Test sprawności umysłowej – służący do określenia poziomu sprawności intelektualnej i logicznego myślenia.
 • Test uwagi – służący do badania koncentracji, podzielności i przerzutności uwagi w warunkach presji czasowej.
 • Testy badające temperament i osobowość – służące do określania predyspozycji osobowościowych i temperamentalnych także dojrzałość społeczną i emocjonalną.

W części drugiej przeprowadzane są badania sprawności psychomotorycznej przy użyciu nowoczesnej aparatury, takiej jak:

 • Miernik Czasu Reakcji MRK – służący do badania czasu reakcji prostej – oceny szybkości i równomierności reakcji psychofizycznej na bodźce; oraz badania czasu reakcji złożonej – oceny szybkości reagowania na określone bodźce dźwiękowe i świetlne w sytuacji złożonej.
 • Aparat Piórkowskiego – służący do badania szybkości reakcji psychomotorycznej w tempie narzuconym, koordynacji wzrokowo-ruchowej, zdolności koncentracji uwagi.
 • Stereometr – służący do sprawdzenia umiejętności widzenia przestrzennego oraz oceny odległości.

Jak należy przygotować się do badania

Na badania psychologiczne należy przyjść zdrowym i wypoczętym, co najmniej na 24 godziny przed badaniem nie powinno się spożywać alkoholu ani zażywać innych substancji odurzających lub obniżających sprawność. Niewskazane jest wykonywanie prac spawalniczych w dniach poprzedzających badanie.

Na badanie koniecznie należy wziąć ze sobą:

 • dowód osobisty, w razie jego braku inny dokument tożsamości,
 • prawo jazdy (dotyczy kierowców),
 • okulary, jeżeli są albo powinny być używane podczas prowadzenia pojazdu, obsługiwania urządzeń lub do czytania,
 • skierowanie, jeżeli zostało wydane.

Badań nie przeprowadza się jeżeli:

 • osoba badana informuje o złym stanie zdrowia lub samopoczuciu,
 • osoba badana znajduje się pod wpływem alkoholu.

Badania przeprowadzane są w jednym dniu i trwają koło 1- 2,5 godziny w zależności od celu badania.

Każde badanie zakończone kończy się  szczegółowym omówieniem uzyskanych wyników oraz wydaniem stosownego zaświadczenia/orzeczenia.