Jak długo ważne są badania psychotechniczne?

Zgodnie z ustawą o transporcie drogowym (Dz.U. 2007, nr 125, poz. 874 ze zm.) każdy kierowca zawodowy powinien poddawać się badaniom psychologicznym co 5 lat do 60 roku życia, a po ukończeniu 60 roku życia co 30 miesięcy. Mówi o tym artykuł 39k wyżej wspomnianej ustawy.

W przypadku kierowców wykorzystujących pojazd kat. B do celów służbowych nie ustala się odgórnie terminu wykonania następnego badania psychologicznego. Termin takiego badania uzależniony jest od decyzji lekarza medycyny pracy.